EKTESkape

Essay: engelsk låneord av fransk essai som egentilig betyr
«forsøk», avledet av senlatin exagium «veiing, vekt, forsøk»
som stammer fra latin exigere «utstøte; kreve, måle, avgjøre,
veie, eksaminere», som bygger på ex- «ut» + agere «agere».

Dyktighet

EPISODE 3

LIKEGYLDIGHET

Vi ser på den samfunnsmessige sannheten at medisin handler kun om piller eller terapi. Hva er egentlig medisin?

Se ukentlige episoder ved å
bli medlem i ekte frukthage

Du kan se våre ukentlige episoder av EKTESkape for kun 25 kr i måneden. Sjekk ut andre medlemsfordeler i EKTE Frukthage.

HVA ER EKTESkape?

EKTESkape er en kortklipp-serie som adresserer absurditeten ved likegyldighet i vår moderne verden. EKTESkape kommer fra etymologien bak ekteskap, der ekte handler om å «gjøre legitim, gifte seg med» og -skap som kommer fra verbet å skape «frembringe, danne, la oppstå, opprinnelig fra lavtysk schap «noe som er formet ved utskjæring».

Bidra til en ny begynnelse

Mening i livet, visdom og tilknytning gjennom EKTE dialogos. Fri for nihilisme, likegyldighet og meningsløshet. Støtt skapelsen av EKTE,

Legg igjen
din kommentar

eKTE fRUKTHAGE

Vennligst oppgrader