VÅRT ARBEID

EKTE er en plattform som søker å gjenopprette og gjenskape autentiske relasjoner bygget på ekte samtaler, med mål om å adressere, håndtere og skape gode løsninger på det som kan kalles en meningskrise i Vesten. 

EKTE støtter, styrker og løfter frem et bredt spekter av forsknings- og innovasjonsinitativer for å svare på meningskrisen. Vi søker å øke kunnskap og forståelse ved å utvikle praksiser, samlinger og kurs som fasiliterer for oppbygging av ekte fellesskap, og skaper praktiske resultater i den virkelige verden. 

BOK

Oppvåkning fra meningskrisen – Et kall til eventyr bygger på tesen om at vi har mistet evnen til å ha ekte samtaler i dag, og det skyldes i stor grad det som kalles en overordnet meningskrise i det 21. århundre:

En fullverdig eksistensiell krise som handler om oppløsningen av et samstemthet verdensbilde. Tapet av en samstemthet med verden leder til en særegen, moderne uoverensstemmelse – et Selv som er fremmedgjort fra både seg selv, andre og verden for øvrig. 

PODCAST

I denne podcasten søker vi å gjenopprette  autentiske relasjoner bygget på ekte samtaler. Det er basert på hovedtesen i boken vår Oppvåkning fra meningskrisen – Et kall til eventyr at vi har mistet evnen til å ha ekte samtaler i dag. 

Vi tar deg med på et kall til eventyr gjennom ekte samtaler med mål om å søke rette forhold fremfor å ha rett. 

VISJON & PLAN


2020 til
dags dato

Idéutvikling, fordypning i litteratur og forskning, bygge grunnleggende teoretisk struktur og skape en felles kulturell grammatikk basert på kognitiv forsker og filosof John Vervaekes omfattende arbeid, aktiv deltakelse i dialog og relaterte konferanser, bokskriving og podcast-utvikling.


2024

Lansering av plattform, bok og podcast, utvide publikum, bygge og teste skaleringsmetoder, bevise nødvendigheten og effektiviteten av en kulturell transformasjon.


2024 –2026

Drastisk utvide publikum, bygge organisatorisk skaleringsevne, tilby personlige og nettbaserte formater, både lav- og høy terskel for å tilrettelegge for ekspansjon.


2027 og
fremover

 Integrere med sentrale kulturområder for å skape bred samfunnsmessig fremdrift og tilrettelegge for pedagogisk og kulturell transformasjon, gjennom utbredt dyrking av dyder som er assosiert med visdom og nødvendige for å takle meningskrisen.

VÅRe tre GRUNNPILARER

Vår tilnærming til håndtering og addressering av meningskrisen er basert på tre kjernepilarer: Mening i livet, frihet i fellesskap, og gjensidig utforskning. Vårt arbeid eksisterer for å bygge inn disse tre pilarene i beslutningstaking, kulturområder, politikk, og praksis for å bidra til en kulturell transformasjon i vårt samfunn. Vi jobber med måter å bruke anvendt filosofi, vitenskapelige konseptualiseringer av visdom og filosofiske praksiser som dialogos-veien til visdom for å bidra til skifte i perspektiver (integrering, balansering, kontekst-tilpasning og langsiktig tenkning) og bygge disse tre pilarene inn i systemene våre. 

MENING I LIVET: Vi skifter perspektiv fra lykke til meningsfullhet. Ikke en følelse, men en erkjennelse. Den grunnleggende tilliten til at livet er verdt å leve.  

FRIHET I FELLESSKAP: Hvert enkelt individ må velge fellesskap av fri vilje. I en individualistisk verden må fellesskap nødvendigvis bestå av felles og gjensidig omsorg, og gi alle rett til å være menneske og til å handle ut i fra den retten.   

GJENSIDIG UTFORSKNING: Ved å utvide vår følelse og forståelse av dialogs kan vi skape dypere tilknytning til oss selv, andre og verden. Alle kommer til et sted de ikke hadde klart å komme alene.  

TA ET KALL TIL EVENTYR