ORDLISTE

KOMMER SNART

Språket vårt klarer ikke lenger å sette ord på hva som skjer rundt oss: Uten felles språk og kulturell grammatikk – et felles epistemisk grunnlag – klarer vi ikke å snakke sammen. Mennesker og samfunn er helt avhengige av et felles epistemisk grunnlag for å kunne knytte oss sammen og orientere oss, søke klarhet og løse komplekse utfordringer og kriser som angår oss alle. Det at vi mangler et felles vokabular er i seg selv med å forsterke og forverre vår moderne, særegen uoverensstemmelse.


Med dyp inspirasjon fra det vitenskapelige og filosofiske arbeidet til kognitiv forsker og filosof John Vervaeke forsøker vi å bygge og skape en felles kulturell grammatikk – på norsk – som kan tillate oss å adressere og håndtere meningskrisen på best mulig måte. 

KOMMER SNART

KOMMER SNART