Takk for ditt
bidrag

All økonomisk støtte går til utvikling av EKTE praksiser, formater og kurs i tråd med grunnlaget som EKTE er bygget på. Det vil fasiliteter for oppbygging av ekte fellesskap hvor du kan delta sammen med andre i håndtering og adressering av meningskrisen.