Takk for ditt
KJØP

Vi håper boken vil være med å bidra til dypere forståelse og kunnskap om meningskrisen, ikke kun i form av informasjon, men som en visjon – en måte å se på verden – som kan lede til en kulturell transformasjon.  

Det er vårt håp at den både er transformerende, orienterende og meningsfull for deg som leser, og at den kan bidra til dypere tilknytning og deltakelse med andre mennesker i håndtering og adressering av meningskrisen.